Cítím hněv.

10.12.2023

Cloumá s tebou vztek? Jsi naštvaný/á? Máš potřebu něco zničit či sebe poničit?

Zajdi si koupit pití v plechovce. Obsah vyprázdni. Obuj si pevné boty. Dupej. Skákej na plechovku a do každého skoku dej všechnu tu negativní energii. 

Šlapej na plechovku dokud z ní nedostaneš veškerý vzduch.

#odklanecitechniky 

#nejsivtomsama 

#nejsivtomsam 

#krabickapodporypredsebeposkozenim
#nechci #vzkazy_na_tele #vzkazynatele