Snažíme se podpořit ty, kteří si zanechávají 

Sbírka byla ukončena. V nejbližších týdnech vzniknou díky přispívajícím desítky Krabiček podpory před sebepoškozením. Děkujeme!

Krabička podpory před sebepoškozením

Co najdete v Krabičce podpory před sebepoškozením? Do krabičky jsme poskládali více než 10 uvolňovacích metod i s vysvětlivkami. Sepsali jsme základní informace o sebepoškozování. Vytvořili jsme hodnotící arch, aby si děti mohly zapisovat, která metoda jim pomáhá. Připojili jsme i důležitá čísla na záchranné složky a krizové linky.


Krabička podpory před sebepoškozením je navržená tak, aby ji děti mohly mít u sebe. Vejde se do batohu i do školní skříňky. Produkt tak může pomáhat při duševní nepohodě během celého dne. 


Co najdete v Krabičce podpory před sebepoškozením?

Do každé krabičky vkládáme:

  • dopis pro majitele krabičky,
  • hodnotící arch,
  • 21 uvolňovací metod,
  • kartičky vysvětlující uvolňovací metody,
  • materiál k ošetření již vzniklých ran.

Na Krabičky podpory před sebepoškozením jsme sbírali peníze


Vybralo se přes 300 000 Kč


#nejsivtomsam #nejsivtomsama

Na krabičkách nevyděláváme. Vše děláme ve svém volném čase jako dobrovolníci. Krabičky podpory před sebepoškozením jsou naplněné různými uvolňovacími metodami, které něco stojí. 

Díky Vaší podpoře můžeme nakoupit plechové krabičky a všechny potřebné pomůcky. Děkujeme

Šest Krabiček podpory před sebepoškozením bylo seskládáno z vlastních zdrojů. Na dalších 100 kusů přispěla NADACE ČEZ a pro ty další jsme vybrali peníze ve veřejné sbírce.

Jak Krabičky podpory před sebepoškozením financujeme?

Kolik krabiček již bylo poskládáno?

106


Máte zájem o Krabičku podpory před sebepoškozením?

Sponzoři